Studiedag"De bij en wij in de toekomst"

Datum31-10-2009
Tijdstip00:00
PlaatsEnschede
Programma studiedag, zaterdag, 31 oktober 2009
Thema: “De Bij en wij in de toekomst”
Gebouw Prismare (7523 BJ) en Basisschool Roombeek in de wijk Roombeek – Roomweg / Lonneker spoorbaan Enschede
Zie www.prismare.nl  en ook www.bijenintwente.nl

10.00 uur - 10.30 uur Start en ontvangst bezoekers Prismare (koffie/thee met krentenwegge)
Keuze uit parallellezingen.
10.30 uur - 11.30 uur Lezing dhr. Michel Asperges (muziekzaal Prismare)
"nectarklieren en het opnemen van nectar door honingbijen".
10.30 uur – 11.30 uur Lezing mw. Romée van der Zee (klaslokaal Roombeek)
“Bijensterfte! Hoe komen we naar de toekomst?” In een workshopsetting wordt dit onderwerp besproken.
Keuze uit parallellezingen.
11.45 uur - 12.45 uur Lezing dhr. Friedrich Pohl (muziekzaal Prismare)
"Afleggers zijn belangrijk voor de bijengezondheid in de toekomst"
11.45 uur – 12.45 uur Lezing dhr. Tjeerd Blacquiere (Bijen@wur) * (klaslokaal Roombeek)
Onderwerp volgt nog
12.45 uur - 13.30 uur Eenvoudige lunch (incl. voor deelnemers aan studiedag)

13.30 uur - 14.30 uur Parallellezingen: dhr. Friedrich Pohl, dhr. Michel Asperges en Mw. Romy van der Zee e.a. in diverse zalen (zie boven)
15.00 – 16.00 uur Forum discussie met mw. Romée van der Zee, dhr. Tjeerd Blaquiere, dhr. Michel Asperges met iedereen in de muziekzaal Prismare.

14.30 uur - 16.00 uur eventueel vrij te besteden met mogelijk bezoek:
* aan het Museum Twentse Welle (naast gebouw Prismare. U betaalt € 6,50 i.p.v € 8,50)
* rondwandeling door het rampgebied (begeleiding is mogelijk )
* bezoek aan centrum Enschede / zaterdagmarkt (20 min lopen vanaf gebouw Prismare)
* bezoek aan de natuur -en cultuurmarkt in en om Prismare.
Deelnemende imkers worden allen rond 16.00 uur terug verwacht om aanwezig te zijn bij de bekendmaking en prijsuitreiking van de honingkeuring en de diploma-uitreiking.

* namens dhr. Blaquiere komt een collega van de W.U.R. (Plant Research International - Wageningen)

17.00 uur Borrel en afsluiting (In gebouw Prismare - restaurant Noot: Consumpties zijn voor eigen rekening!)

Groep Overijssel-Oost: Honingkeuring:
10.00 - 10.30 uur Inlevering potten honing voor deelnemers aan de studiedag. (€ 5,00 per inzending) bij de entree speellokaal van basisschool
12.30 - 13.00 uur voor imkers die alleen aan de honingkeuring groep Oost meedoen (€5,00 per inzending) bij de entree speellokaal van basisschool
Deelname aan middagprogramma is mogelijk voor € 10,-
16.45 uur Bekendmaking, prijs- en oorkonde-uitreiking in school Roombeek -speellokaal
Groep Overijssel-Oost: diploma-uitreiking: “Beginnend Imker”
16.00 uur Diploma-uitreiking aan cursisten In gebouw Prismare - restaurant Dit is voor een ieder toegankelijk. Speciaal voor alle cursisten die de cursus “beginnend imker 2009” hebben gevolgd, met hun partner en overige familieleden. Info bij H. Roerink 053-4327711

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname aan de studiedag door opgaaf tussen 1 augustus – 31 oktober 2009 - € 20,- p.p of contante betaling (liefst gepast) bij aankomst op
31 oktober bij binnenkomst. U ontvangt koffie/lunch en neemt deel aan de lezingen. U kunt zich inschrijven door overmaking van deelnamekosten op Rabobank rekening nr. 14.89.08.748 ten name van Stichting Natuurlijk Bijen Iban: NL53RABO0148908748 Bic: RABONL2U.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over de sprekers:

Mevrouw Romée van der Zee is bekend van haar publicaties en haar werk als directeur van het onafhankelijke onderzoeksbureau ICR Bee Monitoring, ontwikkelde en beheert een digitale database waarin ze informatie van alle imkers in Nederland en Vlaanderen verzamelt. Aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst is ze in staat de verspreiding van bijenziekten op zeer korte termijn in kaart te brengen, zodat een betrouwbaar overzicht van de bijenstand ontstaat. De database waarin onderzoeker Romée van der Zee uit Tersoal (Friesland) gegevens over bijensterfte verzamelt, trekt internationale aandacht. Zij bezoekt vlak voor 31 oktober een internationaal congres in Spanje en heeft toegezegd tijdens de studiedag over haar ervaringen te komen vertellen. Het liefst werkt mevrouw van der Zee in workshops zodat over en weer ervaringen kunnen worden uitgewisseld en u beslist niet in slaap zult vallen.

Dhr Dr. Michel Asperges, verbonden aan de Universiteit te Hasselt (B) is bekend van o.a. zijn onderzoeksrapporten: Bijen en andere insecten op akkerranden in Limburg.- 2005 en “Solitaire bijen en andere insecten in de "Mechelse Heide" Maar zeker ook als spreker op bijeenkomsten van Belgische imkerverenigingen. Onlangs stond in de media: “Maar met de bijen gaat het dus niet goed. “Kijk, een kolonie bijen heeft tussen 30 en 50 kilo stuifmeel per jaar nodig,” zegt Michel Asperges van de Universiteit Hasselt. “En dat is niet zo maar voor handen. Een stuk van je tuin vol bloemen zaaien, kan de bijen dus flink helpen. “Bijen houden vooral van geel. Ze zien kleuren ook helemaal anders. Een rode bloem is voor een bij zwart, wat voor ons wit is, is voor hen ultraviolet.”
Dr. Michel Asperges zal in zijn lezing aandacht besteden aan de omgeving van het leefgebied van de bijen.

Dhr. Dr. Friedrich Pohl, (geb.1963) is na zijn studies aan de universiteiten te Bochum en Groningen werkzaam in Bremen en omgeving is ondermeer bekend als auteur van diverse boeken, waaronder het laatst uitgekomen boek “1 mal 1 des Imkerns” en zijn boek “Bijenhouden, hoe doe je dat?” Sinds zijn 14e levensjaar heeft Friedrich Pohl meer dan bijzondere belangstelling voor bijen en de imkerij. Als bioloog en medewerker bij een levensmiddelen+ -dieren -bescherming -en veeartsenijkundig bedrijf heeft hij al een lange staat van dienst opgebouwd waarbij zijn opgedane kennis en ervaring in zijn lezingen terugkomen.
Tijdens de studiedag zal hij spreken over het belang van het maken van afleggers om daarmee de bijengezondheid in de toekomst te waarborgen.

Dhr. Dr. Tjeerd Blacquiere (Bijen@wur) is werkzaam als teamleider/senior onderzoeker bij Plant Research International (PRI) Bio-interacties en Plantgezondheid te Wageningen en heeft inmiddels vele publicaties op naam staan. Waaronder het in 2009 uitgebracht rapport: Visie bijenhouderij en insectenbestuiving : analyse van bedreigingen en knelpunten en het in 2008 uitgebracht rapport: De broedziekten van honingbijen, herkenning en bestrijding. Momenteel is Dr. Tjeerd Blacquiere bezig met een driejaar durend project, een onderzoek naar de “Duurzame bestrijding varroamijt.” Doel:
1. Het belangrijkste doel van het project is het (door-) ontwikkelen van een methode om de varroamijt duurzaam te bestrijden, en deze methode te introduceren en te implementeren in de praktijk. De methode moet worden ingepast in de gangbare imkerpraktijk.
2. Een tweede doel is het vaststellen van de rol van omgevingsfactoren zoals voedselbeschikbaarheid en bijenziekten (o.a. virussen) op de gevoeligheid van bijenvolken voor varroa. Dit zal stapsgewijs worden onderzocht in afzonderlijke experimenten. De antwoorden kunnen leiden tot aanpassingen in de methode onder 1.
3. Het derde doel van het project is te onderzoeken of gecontroleerde natuurlijke selectie van bijen richting een mate van varroaresistentie in Nederland mogelijk is.
Kortom, een bijzondere invulling van de studiedag in Enschede diee u beslist niet mag missen.


« Naar overzicht