Studiedag NoN-Bijeen

Datum27-02-2010
Tijdstip00:00
PlaatsRhede (D)
Lezingen rond bestuiving  Nederlands-Duitse Studiedag Non-Bijeen
zaterdag 27 februari 2010

Op zaterdag 27 februari 2010 is er weer een grensoverschrijdende studiedag in Rhede (D), een paar kilometer over de grens bij Vlagtwedde (Gr.), aan de snelweg A31, afslag 16.
Deze keer met het thema: De inzet van bijenvolken voor de noodzakelijke bestuiving in de land- en tuinbouw.
Deze studiedag wil bijdragen aan voldoende aanbod van bijen voor bestuiving in de Eems-Dollardregio; wellicht grensoverschrijdend. In 2009 kon in Noord-Nederland soms met moeite aan de vraag worden voldaan en we verwachten een stijgende vraag naar bijen.

Met deze Studiedag willen we bevorderen dat bij teler en imker meer wederzijds begrip ontstaat over het nuttig (ook economisch) effect van bestuiving door bijen dat er meer oog komt voor de wederzijdse belangen en ook voor de noodzaakvan goede afspraken over rechten en plichten.
Daarom worden deelnemers/vertegenwoordigers uit de bijenhouderij, plantenteelt en het agrarisch onderwijs in Noordoost-Nederland en de aangrenzende Duitse regio uitgenodigd. Gebruik van powerpoint met kernwoorden in Nederlands of Duits beperkt eventuele taalproblemen.

Inleidingen worden verzorgd door op hun vakgebied bekende deskundigen:
- dhr. Böcking van Bieneninstitut Celle (wetenschappelijk onderzoek werkelijke behoefte aan bijen voor bestuiving);
- een fruitteler, vertegenwoordiger van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (mogelijkheden en beperkingen inzet van bijen);
- een zaadteler (ervaring plaatsing bijenvolken – meest onder glas);
- een deskundige op gebied van regelgeving en (insectensparende) gewasbeschermingsmiddelen;
- een akkerbouwer die ‘alles’ weet over het nut van bijen bij koolzaad en hoe met imkerbelangen rekening te houden.

Met een verwachte Europese Interreg-subsidie is de deelnemersprijs €15,-. Dit is inclusief koffie/thee, een eenvoudige warme lunch en een informatiemap. Te betalen bij de ingang van de zaal.
De dag start om 09.30 uur en eindigt om ± 15.30 uur. Locatie: Zalencentrum 'Vosse-Schepers', Emsstrasse 6, Rhede/Ems, t 0049-4964275.

Aanmelding bij secretaris Non-Bijeen, dhr. Wim Joosten, De Made 26, 9411 ME Beilen, m 06-15 47 08 89, e wm.joosten@gmail.com.
Inschrijving in volgorde van aanmelding.
Meer informatie op i www.nonbijeen.bijenhouders.nl

« Naar overzicht