Symposium 100-jarig bestaan afd. Nijmegen

Datum21-10-2010
Tijdstip00:00
PlaatsNijmegen
Symposium "Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen"
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Imkervereniging Nijmegen en omstreken

Donderdag 21 oktober 2010
10.30-16.30 uur
Bij Helicon Opleidingen MBO Nijmegen
Energieweg 19, 6541 CW Nijmegen

Welkom
Graag nodigt Imkervereniging Nijmegen en omstreken u uit voor het symposium Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen. Imkervereniging Nijmegen en omstreken bestaat dit jaar 100 jaar. Tevens is 2010 het jaar van de Biodiversiteit. Voor ons redenen om aandacht te vragen voor de bestuivende insecten die zo’n belangrijke rol spelen in de biodiversiteit. Denk hierbij aan de betekenis voor ons dagelijks voedsel, maar ook voor de zaden en vruchten voor vogels en andere diersoorten.

De laatste jaren zien we een verschraling optreden in het openbaar groen. Bloemrijke wegbermen en plantvakken maken steeds meer plaats voor steen of gazon. De variatie in sortiment en daarmee ook de hoeveelheid stuifmeel- en nectarleverende planten nemen af. Mede hierdoor holt de bijenstand achteruit.
Met dit symposium wil de Imkervereniging Nijmegen en omstreken de drachtplantenproblematiek onder uw aandacht brengen en het belang benadrukken van goede en voldoende drachtplanten zowel voor de particuliere tuin als park, plantsoen en buitengebied.
U als belanghebbende mag dit symposium niet missen.
Het belooft een interessante uitwisseling van kennis en ideeën te worden.

De toegang en een eenvoudige lunch worden u gratis aangeboden.
Opgave voor deelname aan de dag dient vóór 14 oktober (zie onderstaand het deelnameformulier) binnen te zijn.
Bij voorkeur via e-mail: e j.wellen@telfort.nl  of per post, anders m 06-38 69 70 99 tussen 17.00-20.00 uur.

Programma
10.30 uur: Ontvangst/inschrijving ; Koffie/thee
10.50 uur: Opening; Wim Hoeymakers(voorzitter
Imkervereniging Nijmegen en omstreken)
11.00 uur: Belang van de honingbij voor de bestuiving van
planten, uitleg over het ecosysteem.
Aat Rietveld (NBV)
11.30 uur: Het belang van een rijke gevarieerde en continue
dracht voor de gezondheid en vitaliteit van onze bijen.
Tjeerd Blacquière (PRI-WUR)
12.00-13.30 uur: Lunch, bezoek stands in aula en schooltuin
Helicon.
John van de Ven (Helicon)
13.30 uur: Vlinders en bijen hebben veel gemeen. Vlinder-
vriendelijk beheer heeft ook voor bijen positieve effecten
en andersom. Over de overeenkomsten en verschillen.
Kars Veling (Vlinderstichting)
14.00 uur: Wat kun je doen om in het buitengebied dracht-
mogelijkheden te bevorderen.
Arie Koster (van Hall Larenstein)
14.30 uur: Toepassing in de praktijk van drachtplanten in
stedelijke omgeving Nijmegen.
Gerda Hendriks (Gemeente Nijmegen)
15.00 uur: Pauze; Koffie/thee/fris
15.30 uur: Presentatie brochure: Bevorderen Biodiversiteit in
tuin en plantsoen.
Marco Hoffman (PPO-WUR)
16.00 uur: Forumdiscussie
16.30 uur: Afsluiting / drankje

Voor vragen kunt u bellen met: Frank Nouwens, m 06-22 18 36 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Deelnameformulier

Ik wil mij opgeven voor het symposium “Bevorderen drachtplanten in tuin en plantsoen” op donderdag 21 oktober.

Bedrijfsnaam: ……………………………

Aantal personen: ………

Naam deelnemer(s):……………………………………..………………………………………

Telefoonnummer: ………………………. Adres: ……………………………………

Datum: …………………………….. Handtekening: …………………………………..

Dit deelnameformulier opsturen naar: J.Wellen, Dennenstraat 114, 6543 JW Nijmegen
of e-mail de gegevens naar: j.wellen@telfort.nl
of bel naar J. Wellen: tel. 06-38697099 tussen 17.00-20.00 uur
(secretaris Imkervereniging Nijmegen en omstreken)


« Naar overzicht