Studiedag NBV

Datum20-11-2010
Tijdstip00:00
PlaatsBeilen
Studiedag Beilen 20 november 2010 - aanvang 10.00 u, zaal open vanaf 09.00 u

Locatie:
Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen Drenthe.

Programma

Er zullen twee lezingen worden gehouden:

Theo Elzenga, universiteit van Groningen,
spreekt over de bij in de biodiversiteit. Hij neemt de middaglezing voor zijn rekening.

Mevrouw Pia Aumeier, van de Universiteit Bochum Duitsland,
is een gerenommeerd onderzoekster op het gebied van bijensterfte. In haar lezing brengt ze een breed scala van oorzaken van bijensterfte met elkaar in verband. Zeer actueel en van grote betekenis voor ons imkers. Haar lezing is wat langer dan gewoonlijk en neemt de ochtend in beslag.

Parallelprogramma
Los van de lezingen is er voldoende gelegenheid voor bezoek aan de diverse stands en presentaties die op de locaties aanwezig zijn.
Ook leden van de redactie van het maandblad Bijenhouden zijn weer aanwezig om vragen te beantwoorden en suggesties in ontvangst te nemen.
De depothouders van de afdeling handel van de NBV zullen imkerartikelen en andere producten te koop aanbieden.

Honingkeuringen
Er zal een keuring van honing en andere bijenproducten zijn. Deskundige keurmeesters doen er hun werk met als leidraad het Algemene Keuringsreglement van de Nederlandse Commissie Bijenproducten. Deze is te downloaden via www.bijenhouders.nl. Inleveren van honing en andere bijenproducten vanaf 09.00 uur.
Nieuw is dat de kosten voor inschrijving van uw producten € 2,50 per inzending bedragen. U krijgt daarvoor een keuringsrapport en bij voldoende punten een certificaat.

De studiedag in Beilen is de 5e, dus het eerste lustrum!
Tijdens de studiedag zal het Bijkersgilde weer de honingkeuring gaan verzorgen.
Dit jaar willen wij de gelegenheid bieden om ook per vereniging deel te nemen aan de honingkeuring.
Hiervoor zal een mooie wisselbokaal beschikbaar zijn voor de vereniging die de beste prestatie zal leveren bij het inzenden van bijenproducten voor de honingkeuring.
Van deze verenigingsdeelname willen wij een Noordelijke traditie maken tijdens de studiedagen.

Hoe kunt u als vereniging deelnemen?
Per vereniging dient men dan minimaal drie inzendingen in te leveren van verschillende imkerleden die meetellen voor de einduitslag.
Meer mag ook natuurlijk, maar de beste drie dingen mee naar de eindprijs.

Om de imkers van uw vereniging goed voor te bereiden op een honingkeuring kan het Bijkersgilde hun daarbij assisteren en voorlichten.

Het Bijkersgilde biedt u de gelegenheid om op een verenigingsavond een presentatie te verzorgen over het verwerken van honing, de eisen die wettelijk aan de etikettering gesteld worden, het presenteren van de bijenproducten en het geven van tips en aanwijzingen.
Aansluitend op die presentatie verzorgen wij een keuring van door de leden meegebrachte honingpotten in de diverse te keuren klassen.
Iedereen kan dan meemaken hoe een keuring verloopt, dit kan een avondvullend programma zijn.
Waar wij dit reeds verzorgd hebben, was dat een leerzame avond voor onze mede-imkers.

Indien hiervoor belangstelling is kunt u contact met ons opnemen om een avond, of middag hiervoor te reserveren in de periode september tot begin november.
Dat kan per mail e erbij@bitsandbees.nl  of t 0528-344 244.

Uitvindingen en markt
Imkers die van plan zijn een studiedag te bezoeken en die een leuke, mooie, functionele uitvinding hebben gedaan wordt verzocht deze mee te nemen. U kunt uw vindingen tonen en daarover uitleg geven. Tevens kunt u dubbele of overbodige artikelen te koop aanbieden of ruilen met een collega-imker.

« Naar overzicht