bijensymposium

Datum22-10-2011
Tijdstip00:00
PlaatsKnokke

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen, de burgemeester, de schepenen en de wd. gemeentesecretaris van Knokke-Heist hebben het genoegen u en uw partner uit te nodigen voor het Tweede West-Vlaamse bijensymposium

Naar een bijenvriendelijk landschap op zaterdag 22 oktober 2011 vanaf 9.30 uur, in het Cultuurcentrum Knokke-Heist, Meerlaan 32, Knokke-Heist.

De Provincie West-Vlaanderen organiseert op zaterdag 22 oktober de tweede editie van het West-Vlaamse bijensymposium in nauwe samenwerking met de gemeente Knokke-Heist, het Vlaams bezoekers- en natuureducatief centrum De Nachtegaal, het natuurcentrum Zwin en Inagro (onderzoek & advies in land- en tuinbouw). Het symposium kadert binnen de initiatieven die de verschillende partners opzetten voor de bescherming van honingbijen, solitaire bijen en hommels en richt zich tot een bredere groep van imkers, landbouwers, natuurbeschermers, natuurgidsen en ambtenaren. De ‘place to bee’ voor iedereen die bijen een warm hart toedraagt.

Naar een bijenvriendelijk landschap?
Tijdens het eerste West-Vlaamse bijensymposium in april vorig jaar kwamen de moeilijkheden waarmee zowel honingbijen als diverse soorten solitaire bijen en hommels te kampen hebben uitvoerig aan bod. Na het succes van vorig jaar, zal het tweede symposium dieper ingaan op de vraag hoe we honing- en wilde bijen beter kunnen beschermen. Naast de problematiek van ziekten en plagen is het immers duidelijk gebleken dat een voldoende groot aanbod aan nectar en stuifmeel een belangrijke voorwaarde is voor het voortbestaan van deze insecten. Waar het eerste symposium voornamelijk over de problematiek ging, focust de tweede editie zich eerder op concrete oplossingen om de bijen een handje te helpen. We kijken hierbij zowel naar de mogelijkheden op het platteland als in de stad.

Programma

9.30 uur: Ontvangst

10.00 uur:
• Verwelkoming Paul Geerinckx, schepen van milieu
• Boeren voor bijen: experimenten in West-Vlaanderen
Pieter Verdonckt, Inagro vzw
• Gewasbeschermingsmiddelen, ziekten en honingbijen, de stand
van zaken in België (Fr)
Prof. Eric Haubruge, Université de Liège
• Vlaanderen: ‘bij-zonder’-landschap?
Jens d’Haeseleer, Natuurpunt Studie
• Fauna-akkers in de voorkempen, een meerwaarde voor bijen
Thomas Impens, Regionaal Landschap De Voorkempen

12.30 uur: Middagpauze

13.30 uur:
• Filmbeelden: 'Leven in hotels'
Kris Struyf, Zwin natuurcentrum
• Openbaar groen en bijen
Arie Koster, stadsecoloog
• Bijen in de stad
Yves Mostien, Apic Bruoc Sella

15.50 uur: Slotwoord
Guido Decorte, gedeputeerde voor leefmilieu

16.00 uur: Receptie aangeboden door de provincie West-Vlaanderen

Tickets
Toegang € 7,- (broodjeslunch inbegrepen).
Graag inschrijven voor 15 oktober 2011.

Tickets via Cultuurcentrum Knokke-Heist:
• Website/e-mail: www.ccknokke-heist.be  of
cc.ticket@knokke-heist.be
• Telefonisch: 0032-50 630 430« Naar overzicht