lezingencyclus Wim van Grasstek

Datum13-10-2011
Tijdstip00:00
PlaatsMiddelbeers
Eerste lezing uit een cyclus van drie: ‘Natuurlijk imkeren” door BD-imker Wim van Grasstek.
De tweede en derde lezing zullen op resp. 3 en 24 november 2011 plaats vinden.

Hoe kun je van gangbaar imkeren omschakelen naar bijen-wardig imkeren en waarom is deze manier van imkeren belangrijk in deze tijd van bijensterfte.
Ook als je geen imker bent zijn deze lezingen uiterste interessant.
Lees alvast het bijencahier 2010 op http://bwm.trefcon.nl/media/pdf/Bijen.pdf of kijk op www.bdimkers.nl  

Aanvang 19.30 u in ontmoetingscentrum ‘Dorpshart Ons Mevrouw’ (in de hal van de Rabobank).
Entree voor niet-afdelingsleden is € 7,-. voor drie lezingen € 15,-. Meldt u zich aan bij e nbvmiddelbeers@gmail.com

Wim van Grasstek komt in drie lezingen vertellen hoe je kunt omschakelen van gangbaar imkeren naar wat hij beschouwt als bijen-waardig imkeren en waarom bijenwaardig imkeren belangrijk is in deze tijd van bijensterfte. “Als we ons inleven in het wezenlijke van de honingbij gaan we haar beter begrijpen en zullen we steeds meer raadsels omtrent hun gedrag kunnen oplossen.”

Wim baseert zich op de principes uit het biologisch-dynamisch imkeren (www.bdimkers.nl). Het natuurlijke, het eigene, staat bij hem voorop. Hij stelt ons de vraag hoelang we het zelf zouden volhouden om dag in dag uit werk te moeten doen waarbij we voortdurend tegen onze natuur in moesten gaan en geen eigen inbreng mochten hebben? Hoelang zou het duren voordat wíj ziek werden?

Ook als je geen imker bent zijn deze lezingen uiterst interessant. Lees dan als voorbereiding het bijencahier 2010. http://bwm.trefcon.nl/media/pdf/Bijen.pdf

De eerste avond zal in het teken staan van wat een imme (het volk) is en hoe we haar begeleiden. Wat is de voorwaarde voor haar standplaats en hoe verloopt de ontwikkeling in het ritme van het voorjaar.
De tweede avond zal gaan over hoe we de imme naar haar hoogtepunt begeleiden. De zwermontwikkeling komt aan bod, met alle mogelijkheden die voor een bijenwaardige manier van imkeren in aanmerking komen, dus ook voor de mogelijkheid dat het zwermen niet kan worden uitgevoerd.
Tijdens de derde avond wordt het opzetten van volken met natuurbouw behandeld en de mogelijkheden of onmogelijkheden besproken die zich hiermee kunnen voordoen. Het belang van een in het eigen volk opgegroeide moer en de fase (tijdstip) van de inwintering
De mogelijkheden om de immen zo in hun eigenheid te brengen en daarmee te versterken, zodat zij zich kunnen verweren/handhaven tegen de varroamijt, zullen als een rode draad door alle lezingen heen lopen.

« Naar overzicht