Lezing 'Imkeren in Dadantkasten'

Datum08-02-2014
Tijdstip13:00
PlaatsVorden

Zaterdag 8 februari 2014 13.00 uur in het Dorpshuis, Raadhuisstraat 6.

Voordracht in Vorden door de beroepsimker Werner Gerdes uit Havixbeck Duitsland met als thema "imkeren in Dadantkasten" (zie nieuwsbrief NBV 01-2014).

Tevens verloting van Buckfast-moeren.

De toegang is gratis, de geplande eindtijd ± 15.45 uur.

Inl. Lotty van den Bosch, e lgc.vandenbosch@hetnet.nl

 

Agenda ALV BBV-regio Oost d.d. 8 februari 2014 te Vorden

Dorpshuis, Raadhuisstraat 6, aanvang 13.00 uur

 1. Opening en welkomstwoord (vz)
 2. Mededelingen uit de ALV van 19 oktober 2013 te Uddel  (vz)
 3. Notulen ALV BBV-regio Oost d.d. 9 februari 2013 gepubliceerd in het Buckfast bulletin editie 106 blz 72  van september 2013 (secr)
 4. Verslag penningmeester over 2013 en kascontrole door Gerrit Exterkate en Herman Halfman
 5. Vaststelling kascommissie voor kascontrole 2014 (penningmeester)
 6. Verslag bevruchtingsronden Ameland 2013 door Jan Engelbarts en Roel van de Worp
 7. Peiling belangstelling voor een overlarf middag d.d. 24 mei 2014 regio Oost door Cees Haans Teeltgroep2000 (vz)
 8. Rondvraag
 9. 10 minuten pauze, verkoop lootjes voor Buckfast-moeren en Apidea's
 10. aanvang ca 14.00 uur: Duitstalige voordracht door beroepsimker en Buckfast teler Werner Gerdes uit Havixbeck over het gebruik van de "einraumbeute" met een beperkte broedruimte (Dadant) door het gebruik van een sluitplank
 11. Prijsuitreiking  van de verloting (tegoedbonnen voor moeren en Apidea's)

12.Afsluiting  ca 16.00 uur

BBV-leden buiten de regio Oost en NBV-leden graag van te voren aanmelden bij ons secretariaat Lotty van den Bosch, e-mailadres  lgc.vandenbosch@hetnet.nl

Gratis toegang 

« Naar overzicht