Bijengezondheidscoördinatoren - bijeenkomst

Datum15-02-2014
Tijdstip10:00 - 15:30
PlaatsWageningen

ALLE BETROKKENEN HEBBEN INMIDDELS EEN UITNODIGING ONTVANGEN

De eerder aangekondigde bijeenkomst van BGC’s zal plaats vinden op 15 februari 2014 in het voor velen al bekende “Schip van Blaauw”, Generaal Foulkesweg 72 in Wageningen.

Er is op het terrein van het Schip van Blaauw parkeergelegenheid voor ca. 15 auto’s, maar langs de straat kan ook geparkeerd worden.

Het programma voor die dag is als volgt:

10.00- 10.30 Ontvangst met koffie en thee.

10.30- 10.45  Mededelingen door Jan Dommerholt over de besprekingen en eventuele resultaten van  het overleg
                      met de Staatssecretaris en vele instanties in het kader van het Actieprogramma Bijengezondheid.

10.45- 11.30 Tjeerd Blacquière (Bijen@Wur): Stand van zaken m.b.t. AVB. Procedure en Protocol bij uitbraak.
11.30- 12.15 Jan Kruit: Taken van de BGC en de samenwerking met NVWA en BijenWur.

Pauze. Wilt U zelf voor Uw lunch zorgen?

13.00- 13.45 Bram Cornelissen (Bijen@Wur): EVB, update ontwikkelingen, kennis en prevalentie in Nederland.

13.45- 14.30 Sjef van der Steen (Bijen@Wur): Presentatie DEMO project 2012-2013 en NBO retro-onderzoek 2010-2012
 
14.30- 15.00 Bram Cornelissen: Vormgeving van een nieuwe opzet m.b.t. diagnose bijenziekten. In samenspraak met
                                                     BGC’s zal dit voorstel worden besproken.

15.00- 15.30 Tijd voor vragen.

Bij deze bijeenkomst zijn ook welkom de bijengezondheidsdeskundigen van ABTB en ANI.


Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 15 februari,
namens de Commissie Bijengezondheid van de NBV,
Wilfred Muis.

« Naar overzicht