Uitwisselingsbijeenkomst expertise tropische bijenteelt

Datum20-03-2015
Tijdstip14:00 - 16:30
PlaatsWageningen

UITNODIGING Uitwisselingsbijeenkomst expertise tropische bijenteelt

In 2014, zoals u wellicht heeft gelezen in NECTARnews, hebben NECTAR, PUM en de internationale cie NBV afgesproken meer uitdrukkelijk aandacht te gaan besteden aan een uitwisseling van expertise op het gebied van bijenhouderij in de tropen en subtropen.
Om daarmee een begin te maken, willen wij u uitnodigen op een uitwisselingsbijeenkomst op 20 maart aanstaande,
in het Bijenhuis, Grintweg 273, 6704 AP  Wageningen.

We willen deze bijeenkomst graag een open en inspirerend karakter geven.

Iedere belangstellende is van harte welkom, we verwachten  in ieder geval de leden van de NECTARgroep en eerder uitgezonden senior experts van PUM (soms overlappend!),

* Mocht u niet eerder een bijeenkomst van NECTAR en/of PUM hebben bijgewoond, dan verzoeken wij u zich via de mail aan te melden bij: Frank Leenen, secretaris NECTAR, e nectarnetherlands@gmail.com


Het programmavoorstel:

14.00 uur      kort openingswoord door voorzitter NECTAR, Evert Jan Robberts en sectorcoördinator PUM, Gerrit Koeslag.

(Eventueel maken van foto/ mediamoment bij aankondiging ondertekening samenwerkingsovereenkomst ?)

 14.15 uur      voorstellen van de aanwezigen

Wij vragen van de aanwezigen die daar toe bereid zijn, een beknopte beschrijving van hun meest actuele projectervaring. Een samenvattende conclusie, vraag, probleemstelling of oproep tot nader onderzoek, zal daarbij zeker helpen om een levendige uitwisseling  te starten! (Maximale spreektijd per  persoon: 10 minuten)

15.30 uur      samenvatten van de genoemde onderwerpen tijdens het voorstellen van de aanwezigen.

Uitwisseling, bespreking  en keuze van een “meest aansprekende onderzoeksvraag”.

16.30 uur afsluiting en voorstel voor vervolg

  

Frank Leenen, 
secretaris NECTAR, e nectarnetherlands@gmail.com

« Naar overzicht