Lezing Kleine Bijenkastkever

Datum01-04-2015
Tijdstip20:00 - 22:30
PlaatsLaren NH

Organiseert op verzoek van: Studiekring Utrecht, Het Gooi en Flevoland:

 

Zijn we klaar voor de komst van de kleine bijenkastkever?

 

Een presentatie door Bram Cornelissen van Bijen@wur Wageningen UR, Droevendaalsesteeg 1, 6708PB Wageningen

 

Woensdag 1 april Blokhut, Buurt en speeltuinvereniging ‘Ons Genoegen’, smeekweg 104, 1251 VK Laren nh. Aanvang 20.00 uur afsluiting ca. 22.30 uur.

 

   

Bram Cornelissen

Kleine bijenkastkever

 

De Studiekring Utrecht, Het Gooi en Flevoland wil aandacht besteden aan een nieuwe parasiet van onze bijenvolken; de kleine bijenkastkever. Het ontbreekt de studieclub aan middelen om dit financieren èn we verwachten een bovengemiddelde interesse van imkers uit onze regio. Vandaar dat de imkervereniging Laren-Blaricum is gevraagd om deze lezing te organiseren. Om deze avond te financieren, is gekozen voor een entree prijs van €5,-, te voldoen aan de zaal, voor de avond inclusief de eerste consumptie, koffie e.d., bij binnenkomst, aangezien we imkers van allerlei pluimage en herkomst verwachten. Graag willen we, in verband met de organisatie van de avond, dat deelnemers zich aanmelden via ons e-mail adres; info@vbbnlarenblaricum.nl.

 

Zijn we klaar voor de komst van de kleine bijenkastkever?

Samenvatting van de lezing door Bram Cornelissen:

 

In september van 2014 werden we opgeschrikt door de komst van een nieuwe bedreiging voor onze bijen. De kleine bijenkastkever (Aethina tumida) werd aangetroffen in een paar bijenvolken in het zuiden van Italië. In de maanden die volgden werden de kevers (en soms larven en eitjes) op nog eens 61 locaties ontdekt. De laatste vondst was op 23 december 2014. Eerder al, op 3 november waarschuwde het internationaal wetenschappelijk netwerk Coloss (www.Coloss.org) dat de kever hier is om te blijven. En of het nu vanuit Italië komt of elders, we kunnen aannemen dat de kever ook een bedreiging vormt voor onze bijenvolken.

Wat de komst van de kleine bijenkastkever concreet gaat betekenen is nog moeilijk in te schatten. We weten dat de kever kan overleven van Canada tot tropisch Afrika. Er zijn veel factoren die bepalen of de kever zich ergens succesvol kan vestigen. Een belangrijke schakel in de cyclus van de kever is de verpopping. Als larven eenmaal klaar zijn om te verpoppen, kruipen ze in de bodem, waar ze meer dan 75% van hun ontwikkelingstijd doorbrengen. Ze gedijen het beste bij temperaturen tussen 18 en 25°C, en als de temperatuur lager is dan 15°C staken ze de ovipostie. Het suggereert dat de kevers het misschien niet zo goed zouden doen in ons koude kikkerlandje. Maar uit observaties in de Verenigde staten blijkt dat volwassen kevers overwinteren in de bijentros. Als de condities in het voorjaar weer geschikt zijn voor voortplanting, pakken ze de draad weer op.

De belangrijkste factor die het succes van de bijenkastkever bepaalt is uiteindelijk de bijenhouder. Uit experimenten gericht op de verspreiding van de kleine bijenkastkever, bleek dat met name de aanwezigheid van besmette opslag van honing en raten een belangrijke besmettingsbron vormen. De kever kan grote schade aanrichten, maar als bijenhouder kun je er ook veel tegen doen. Net als met varroa, zal het de nodige veranderingen brengen in het bijenhouden. In de presentatie zal hier verder op ingegaan worden.

Verslag bijeenkomst Studiekring Utrecht, Het Gooi en Flevoland 18 februari 2015

Op 18 februari heeft de studiekring een vergadering belegd over de toekomst van de studiekring. Bij afwezigheid van de secretaris, vermeld ik hier enkele uitkomsten van de besprekingen. De ronde tafel discussie zoals die doorgaans wordt gevoerd heeft voor de aanwezige bezoekers meerwaarde ten opzichte van andere informatieve bijeenkomsten. Vier bijeenkomsten gedurende winter werd wenselijk genoemd en verhogen van de contributie naar €20,- werd als uitweg uit de financiële krapte genoemd. Het ontbreekt de studieclub aan een penningmeester die de inningen en de financiën in de gaten houdt. Een dringend verzoek om deze vacature op te vullen!

Met hartelijke imkergroet

Johan Calis

Voorzitter VBBN Laren-Blaricum

« Naar overzicht