Bijeenkomst van Bijengezondheidscoördinatoren

Datum24-10-2015
Tijdstip17:45
PlaatsWageningen

Bijeenkomst van Bijengezondheidscoördinatoren op 24 oktober 2015.
Locatie: “Het Schip van Blaauw”, Generaal Foulkesweg 72, Wageningen.

Programma:

10.00  Ontvangst met koffie en thee.
10.30  Dr. Joachim Eberhardt, Münster.
             “Faulbrut und Varroa ganz nah.”
              Met prachtige fotografische beelden, met name macroscopische foto’s en videobeelden,wordt getoond hoe het gedrag
              van de mijten de bijen schaadt.

11.30  Pauze
11.45  Romée van der Zee, Nederlands Centrum Bijenonderzoek.  
             “Uitkomsten van Monitoring 2014, waarvan de relatie varroadruk en
             weersomstandigheden wordt besproken.

12.30 Lunchpauze. Wilt U zelf voor Uw lunch zorgen?
           Voor koffie, thee etc. wordt gezorgd.

13.30 Mari van Iersel
            “Een goede imker ondersteunt de vitaliteit van zijn bijenvolken”.
14.30  Korte pauze; mogelijk voor discussie.
14.45  Bram Cornelissen, Bijen@wur.
              “Hoe staat het met de nadering van de Kleine Bijenkastkever?”.
15:30  Afsluiting


Bij deze bijeenkomst zijn ook welkom de bijengezondheidsdeskundigen van ANI en ABTB.

Er is op het terrein van “Het Schip van Blaauw” parkeergelegenheid voor ca. 15 auto’s, maar
langs de straat kan ook geparkeerd worden.

Namens de Commissie Bijengezondheid van de NBV,
Marcel Simon

« Naar overzicht