BBV-Noord jaarvergadering

Datum04-02-2017
Tijdstip10:00
PlaatsNoordlaren

Jaarlijkse bijeenkomst van Buckfast Belangen Verenigd-Noord is op :

zaterdag 4 februari 2017 in de Hoeksteen, Lageweg 45a, 9479 PA te Noordlaren, t 050-40 92 872, aanvang 10.00 uur,  entree € 5,- .

                                               Bijeenkomst BBV-Noord

Op zaterdag 2017 is er de bijeenkomst van de Buckfast Belangen Verenigd  afd Noord

in  “De Hoeksteen “, Lageweg 45/a 9479PA te Noordlaren

Programma:

9.30  Zaal open ( ontvangst met koffie )

10.00  Huishoudelijk gedeelte * Opening

                                           * Jaarverslag 

                                           * Financieel verslag

                                           * Verslag kascommissie , benoeming nieuw lid

                                           * Rondvraag

10.30  Korte verslagen            - B.Talens  verslag Teeltstation De Marne

                                                 - Bevruchtingsstation Ameland  H.Tolhuis

                                                 - Darrenlijnen Ameland   H.Tolhuis

11.00  Presentaties vindingen en verbeteringen voor de bijenteelt n.l.

                                                - C.Leber wasplaten gieten

                                                - C.Leber  verbeterde voerbak

                                                - E.v.Ginkel   transport systeem miniplus .

                                                 

12.00 Lunchpauze ( verkoop van loten ) Lunch is verkrijgbaar voor eigen rekening  

 

13.00 Lezing L.Hamming  Wat de gevolgen kunnen zijn van een grote broedaanzet in         

                                             September

14.00 Lezing  Hermann Husers   over “Bourtanger Moor”

                       Imkerverein Meppen heeft een stuk grond, met daarop een boerderijtje in               

                       bruikleen gekregen . Het is de bedoeling dat er op deze locatie een                                                  

                       “Bijeninformatie en Scholingscentrum voor Duitse en Nederlandse

                       Imkers”ingericht wordt.

                       En dit onder de motto “Imkerhaus- Bienen kinnen keine Grenzen”

 

15.30 Sluiting

 

Op deze dag is een ieder welkom, en er is een verloting met leuke prijsjes , waaronder ook Buckfast koninginnen .       

Contactpersoon voor de bijeenkomst: L. Hamming, Lageweg 61, 9479 PB Noordlaren, 050-40 95 800

email: lhamming@outlook.com

« Naar overzicht