ALV Buckfast Belangen Verenigd Regio Oost

Datum11-02-2017
Tijdstip13:00 - 16:00
PlaatsVorden

ALV BBV Regio Oost

Zaterdag 11 februari 2017,start 13:00 uur,

Locatie:  Dorpshuis, Raadhuisweg 6,  Vorden  

Het exacte programma verloopt volgens de agenda die de BBV Regio Oost leden voorafgaande aan de vergadering ontvangen met de andere vergaderstukken.

  • Opening  door de voorzitter
  • Notulen
  • Financieel verslag
  • Verslag Ameland
  • Verslag Overlarfmiddag
  • Aftreden/aantreden bestuurslid
  • Lootjes verkoop en pauze
  • Spreker: Lucas Hamming van teeltstation de Marne

Lucas Hamming is bijenteeltleraar en tevens bestuurslid en beheerder van het bevruchtingsstations de Marne. Daarnaast is hij hobbyimker met zo’n 30 Buckfastvolken.

De voordracht betreft het ontstaan en het reilen en zeilen van het teeltstation. Hij zal nader ingaan op hetgeen de beheerders van het landbevruchtingstation allemaal gedaan hebben om de doelstellingen van dit teeltstation te realiseren. Daarbij zal hij tevens in gaan om de verschillende doelen, en de veranderingen hierin, zoals die zich de afgelopen jaren voorgedaan hebben. 

Hij zal verder hun werkwijze uit de doeken doen, de lijnen toelichten en in gaan op de tegenslagen en problemen, die ze met name dit jaar ondervonden hebben. Kortom een boeiende presentatie door een zeer ervaren koninginnenteler en bijenteeltleraar, waarmee we kennis kunnen maken met dit landelijk gelegen bevruchtingstation aan de rand van de Waddenzee. Het zal een voordracht worden, waar we bovendien allemaal nog iets van kunnen opsteken.

Prijsuitreiking

Afsluiting ca 16:00 uur.

Niet BBV Regio Oost leden graag van tevoren aanmelden via lcg.vandenbosch@hetnet.nl

Niet BBV leden betalen € 10,- entree behalve als zij zich tijdens de ALV inschrijven als lid. 

« Naar overzicht