Algemene Ledenvergadering NBV

Datum22-04-2017
Tijdstip10:00
PlaatsWageningen

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse BijenhoudersVereninging vindt plaats in Het Hof van Wageningen,  Lawickse Allee 11 te Wageningen

Programma:     9.30 - 10.00 uur       Ontvangst met koffie
                           10.00 - 12.30 uur     Vergadering (geen pauze)
                           ca. 12.30 uur            Lunch

Agenda

_________________________________________________________________

 1. Opening door de voorzitter Jan Dommerholt
 2. Notulen ALV 23 april 2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Toelichting overdracht Bijenhuis
 5. Ledenraad
  Goedkeuring nieuwe statuten NBV m.b.t. de Ledenraad
 6. Jaarverslag 2016
 7. Financiële stukken
  a) Bespreking jaarrekening 2016
  b) V
  erslag kascommissie 2016
  c) Vaststellen jaarrekening
  d) Decharge verlenen aan het bestuur
  e) Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Activiteitenplan 2017
 9. Begroting 2017
 10. Verkiezingen hoofdbestuur
  a) Aftredend en nietherkiesbaar | Jan Dommerholt en Henk Zomerdijk
  b) Benoeming twee nieuwe leden | Marleen Boerjan en Leendert Kamerling
  c) Benoeming nieuwe voorzitter | Bestuur stelt voor Wouter Schouwstra te benoemen
 11. Onderscheidingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

« Naar overzicht