Symposium Bijen, bermen en biodiversiteit

Datum10-06-2017
Tijdstip10:00 - 15:30
PlaatsDiever

Symposium Bijen, bermen en biodiversiteit

9 en 10 juni 2017 in Frederiksoord en Diever

Georganiseerd door IVN Westerveld

Ons doel is de leefomstandigheden van alle soorten bijen te verbeteren.
We leggen de nadruk op de rol die bloemrijke wegbermen hierbij
kunnen spelen.
Speciale gast Onze inspirator en keynote speaker is de internationaal vermaarde onderzoeker en hommelkenner
Dave Goulson, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex.
Hij zet zich in voor behoud van de bijen in binnen- en buitenland.
Goulson schrijft voor een breed publiek. Twee van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald:
Een verhaal met een angel (2014) en Geroezemoes in het gras (2015).
Zie voor meer informatie: www.sussex.ac.uk/lifesci/goulsonlabwww.bumblebeeconservation.org.

Het is stil in de berm Het gaat slecht met de bij. Daarvoor is niet één simpele oorzaak aan te wijzen. Bloemrijke graslanden
en bloeiende bermen maken plaats voor bebouwing en verharding, voor strak gemaaide wegbermen en eenvormige weilanden. Op zulke bloemloze plekken kunnen bijen, hommels en andereinsecten niet meer leven.
Daarnaast worden bijen en hommels zwaar getroffen door middelen die boeren en burgers gebruiken voor
gewasbescherming en onkruidbestrijding. Deze gifstoffen zijn terug te vinden in de nectar en het stuifmeel van de bloemen.
Zo gaat het weer zoemen Bloemrijke wegbermen vormen een netwerk waarin bijen en hommels kunnen leven. Het zijn de routes
waarlangs bijen zich kunnen verplaatsen tussen de overgebleven bloemrijke gebieden: tuinen, velden, overhoekjes en natuurgebieden.

Bermbeheer voor biodiversiteit
Bio- betekent leven en -diversiteit staat voor afwisseling, verscheidenheid, soortenrijkdom.
Om te kunnen leven hebben bijen en hommels een continu aanbod van nectar en stuifmeel nodig. Het is
dus belangrijk voor ze dat er van lente tot nazomer bloemen in bloei staan. En dat bereik je als er veel
verschillende soorten planten in de berm groeien.

Programma vrijdag 9 juni

Locatie: Koloniecentrum (voorheen Inforium) Frederiksoord

09.30 Inloop met koffie of thee
10.00 Opening door Rikus Jager, burgemeester gemeente Westerveld
10.10 Karin Steijven en Arjen Strijkstra, Hogeschool Van Hall Larenstein Lezing Bijen en biodiversiteit in Noord-Nederland.
10.45 Mark Ronda, provincie Drenthe, afdeling ecologie Lezing Drentse bermen, meer dan gras?!
11.20 Pauze
11.50 Parallelsessies Menno Reemer, EIS Kenniscentrum Insecten / Naturalis
Lezing Op weg naar een Zuid-Hollands bijenlandschap. Jojanneke Bijkerk, Cruydt-Hoeck
Lezing Meer wilde bloemen voor meer wilde bijen, hoe pak je dat aan?
Frans van Alebeek, Vogelbescherming Lezing Bloemrijke akkerranden voor al uw biodiversiteitsproblemen?
Excursie Maatschappij van Weldadigheid, Koloniehof.
12.30 Lunch, gelegenheid tot netwerken op de bijenmarkt
13.25 Sonne Copijn, De Bijenkoningin Theaterverhaal Door het oog van de bij.
13.50 Dave Goulson, Universiteit van Sussex, Verenigd Koninkrijk
Lezing Why are bees so fascinating and what can we do to keep them alive.
Vragen, discussie
14.50 Pauze
15.30 Parallelsessies
Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut. Lezing Klaver in de wei voor de bij.
Nils van Ligten, ecologisch hovenier Klavertje Vier. Lezing Ecologisch beheer van bermen.
Joop Verburg, Natuurvereniging Zuidwolde
Lezing Weg van wilde bijen … Hoe vertel ik over hun leven en hun leefgebied?
Excursie Maatschappij van Weldadigheid, Koloniehof
16.10 Afsluiting
16.30 Meet-and-greet met een hapje en een drankje
Sonne Copijn
Bijen, bermen en biodiversiteit

Programma zaterdag 10 juni

Locatie: Scholengemeenschap Stad & Esch, locatie Diever

9.30 Inloop met koffie of thee
10.00 Opening door Homme Geertsma, wethouder gemeente Westerveld
10.15 Eerste ronde met keuze uit verschillende programmaonderdelen
Per bus naar de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop
Excursie Bezoek aan de tuinen en uitleg over verzamelen van wildeplantenzaden.
John T. Smit, EIS Kenniscentrum Insecten/Naturalis. Lezing Dwingelderveld laatste refugium voor bijzondere heidebijen.
Thijs Gerritsen, Cruydt-Hoeck. Lezing Bijen in stedelijk gebied.
Diliana Welink. Excursie Bijen in de bermen rond Diever.
Mathijs ter Bork, IVN Noord. Workshop Train de trainer: bijenlessen voor leerkrachten basisonderwijs.
Ans Lutgerink, IVN Westerveld. Workshop Zet de berm in bloei voor de bij, hoe en waar.
Marijke de Bie, beeldend kunstenaar en initiator. Korte film Elfsteden Bijenlint Fryslân, met een toelichting van de bedenker.
12.15 Lunch
13.30 Tweede ronde met keuze uit verschillende programmaonderdelen
Per bus naar de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop
Excursie Bezoek aan de tuinen en uitleg over verzamelen van wildeplantenzaden.
Guido Nijland, IVN Westerveld
Workshop Wat vertellen grassen over onze bermen.
Tristan da Graça
Lezing Bijen in stedelijk gebied.
Diliana Welink
Excursie Bijen in de bermen rond Diever.
Mathijs ter Bork, IVN Noord
Workshop Train de trainer: bijenlessen voor leerkrachten basisonderwijs.
Ans Lutgerink, IVN Westerveld
Workshop Zet de berm in bloei voor de bij, hoe en waar.
Marijke de Bie, beeldend kunstenaar en initiator
Korte film Elfsteden Bijenlint Fryslân, met een toelichting van de bedenker.
15.30 Afsluiting en meet-and-greet met een hapje en een drankje
Klaverknikkers - Zet de berm in bloei voor de bij. Cruydt-Hoeck

 

« Naar overzicht