lezing 'De natuurlijke afweer van bijen en geleide natuurlijke selectie tegen de varroamijt'

Datum13-02-2019
Tijdstip20:00
PlaatsTienhoven

Studiekring Utrecht Het Gooi en Flevoland                                            25 januari 2019

Secretariaat: R. J. Veldhuizen Gipskruidweg 222

1313 CZ Almere tel: 0636489028

 

Aan de leden van de Studiekring, de leden van de Imkervereniging Laren Blaricum en de Bijenhouderverenigingen en belangstellende imkers in de provincie Utrecht, Zuid en Oost Flevoland en Het Gooi.

De eerstvolgende bijeenkomst op 13 februari 2019

In samenwerking met de Imkervereniging Laren Blaricum hebben wij uitgenodigd Tjeerd Blacquière

onderzoeker bij bijen@wur Wageningen University & Research met als onderwerp de natuurlijke afweer van bijen  en geleide natuurlijke selectie tegen de varroa.

De vorige bijeenkomst

Woensdagavond 21 november waren wij bijeen met 17 aanwezigen  de onderwerpen voor deze avond waren metselbijen, concept lijst van bijensterfte verdachte oorzaken en overleg betreffende de locatie.

Johan Calis heeft naast zijn honingbijvolken ook veel wilde metselbijen die ingezet worden voor speciale bestuiving. Johan gaf  een uitgebreid verhaal over de teelt van deze metselbijen op verschillende locaties in een soort afwikkelbare buisjes. Vooral voor het uitpeuteren van de bijtjes uit de buisjes was door de leden veel belangstelling. Voor de concept lijst van bijensterfte verdachte ooraken was geen tijd meer, alle aanwezigen hebben de lijst mee kunnen nemen. Betreffende de keuze van de locatie is besloten om vanwege de goede verzorging op onze bestaande locatie te blijven. Aan het eind van de avond  werden als onderwerpen voor de volgende bijeenkomst genoemd geleide natuurlijke selectie, sensoren in bijenvolken en de concept lijst van bijensterfte verdachte oorzaken.

Gekozen is voor geleide natuurlijke selectie door Tjeerd Blacquière .

Artikelen

Naast onze eigen artikelen in mappen zal op tafel ter inzage liggen een artikel van Tjeerd Blacquière Pleidooi: benut natuurlijke afweer van bijen en de concept lijst met punten over van bijensterfte verdachte oorzaken.

Contributie en kosten

De contributie voor 2019 bedraagt 20 euro. Voor de leden van de Imkervereniging Laren Blaricum zijn voor deze bijeenkomst op 13 februari 2019 geen kosten. Van belangstellende imkers die geen lid zijn wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 5 euro.

Programma

  1. De natuurlijke afweer van bijen en geleide natuurlijke selectie tegen de varroa  door Tjeerd Blacquière.
  2. Onderwerp eerstvolgende bijeenkomst.
  3. Rondvraag.

De eerstvolgende bijeenkomst is vastgesteld op woensdagavond 13 februari 2019 in Het Olde  Regthuys Laan van Niftarlake 101 3612 BP Tienhoven Tel: 0346-281382 aanvang 20.00 uur.

Hierbij zijn leden en belangstellenden uitgenodigd.

Namens de studiekring met vriendelijke imkergroeten Rob Veldhuizen, robertjanveldhuizen@gmail.com

« Naar overzicht