Nationale zaaidag 2022

Datum22-04-2022
PlaatsLandelijk

Op Nationale zaaidag worden mensen opgeroepen om een stukje tuin of land in te zaaien om bijen en vlinders te helpen. Toch is inzaaien vaak niet de oplossing. Bloemenmengsels bevatten vaak zaden van planten die van nature niet in Nederland voorkomen (exoten) of in een samenstelling die je nergens in het wild zult aantreffen. Door in te zaaien krijgen inheemse planten niet goed de kans om zich vanuit de natuurlijke zaadbank te ontwikkelen terwijl de Nederlandse bijen en vlinders vooral baat hebben bij inheemse flora. In plaats van inzaaien kun je er ook voor kiezen niets te doen en je te laten verrassen door de planten die op een natuurljke manier opkomen.

Een kleurrijk bloemenmengsel in een bloempot of stukje tuin is mooi om te zien en helpt mensen kennis te maken met zowel bloemen als insecten. Dus geniet van de bloemenpracht, maar zaai bewust.

Lees meer over wel of niet inzaaien in dit themanummer van Floron of kijk op https://bijenstichting.nl/zaaidag/

« Naar overzicht